Styrelse

Ordförande
Olov Lindquist, Stockholms stift

Vice ordförande
Fredrik Unger, Uppsala stift

Sekreterare
Margaretha Herthelius, Stockholms stift

Kassaförvaltare
Richard Brodd, Göteborgs stift

Ledamot
Britta Berglund, Luleå stift

 

Medlemsansvarig
Stig Palmqvist, Skara stift

Ansvarig för hemsida och facebook (sociala medier)
Marcus Romedahl, Lunds stift

Styrelsen kontaktas via kontaktsidan