Varmt tack för din röst i kyrkovalet!

Vi vill tacka till alla som lade sin röst på FiSK i årets kyrkoval! 

KALLELSE TILL RIKSMÖTE: 

Styrelsen kallar samtliga medlemmar till riksmöte (årsmöte) den 27 november i Mikaelskapellet på Karlbergsvägen 64 i Stockholm.
Mer information delges samtliga medlemmar via post/e-post.

 

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) är en nomineringsgrupp bestående av liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi arbetar också för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund.