Stiftsinformation

Kontaktpersoner för FiSK i ditt stift

Uppsala stift
Leena Mellenius
Tel: 070 788 73 39
leena.mellenius@gmail.com

 

Linköpings stift

Bengt Olsson
Tel: 072 729 73 45
bengt.olsson21@telia.com

Strängnäs stift
Vakant

Skara stift
Fredrik Nilströmer
Tel: 073 140 10 90
fredrik.nilstromer1@outlook.com

Västerås stift
Björn Kruse
Tel: 070 267 92 55
bjorn.kruse@bahnhof.se

Växjö stift
Vakant

Lunds stift
Stefan Sörensson
Tel: 070 935 90 03
stefan.sorensson6@telia.com

Göteborgs stift
Jonas Olsson
Tel: 072 384 53 42
jonasolsson68@hotmail.com

 

Karlstads stift
Peter Vestlund
Tel: 070 379 50 08
p_vestlund@hotmail.com

Härnösands stift
Håkan Lindén
Tel: 070 304 47 46
hakan47linden@gmail.com

Luleå stift
Britta Berglund
Tel: 070 658 44 78
britta.berglund@byavis.se

Visby stift
Vakant

Stockholms stift
Margareta Herthelius
Tel: 070 678 21 95
hertheliusmargaretha@gmail.com