Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter varav FiSK har sju ledamöter. De är valda av en valmanskår bestående av alla kyrkomedlemmar från 16 års ålder och uppåt. Mandatperioden är fyra år och i kyrkomötets arbete deltar även biskoparna, men de saknar rösträtt.

FiSK kyrkomötesgrupp består av

Uppsala stift
Leif Nordenstorm Gruppledare
1:e ersättare
Fredrik Unger

Linköpings stift
Bengt Olsson
1:e ersättare
Ilona Degermark

Lunds stift
Lars Arvidsson
1:e ersättare
Marcus Romedahl

Göteborgs stift
Vivianne Wetterling
1:a ersättare
Göran Göransson

Stockholms stift
Margaretha Herthelius
Olov Lindquist Vice gruppledare
Caroline Åkerhielm
1:e ersättare
Göran Aspgren