Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter varav FiSK har fyra ledamöter. De är valda av en valmanskår bestående av alla kyrkomedlemmar från 16 års ålder och uppåt. Mandatperioden är fyra år och i kyrkomötets arbete deltar även biskoparna, men de saknar rösträtt. Till vår kyrkomötesgrupp är försteersättarna och styrelsen adjungerad under det förberedande arbetet.

FiSK kyrkomötesgrupp 1 januari 2022–31 december 2025:

Lunds stift
Marcus Romedahl

Göteborgs stift
Jonas Noréus

Stockholms stift
Margaretha Herthelius, gruppledare
Olov Lindquist, vice gruppledare

Adjungerade försteersättare
Stefan Sörensson, Lunds stift
Eva Lans Samuelsson, Göteborgs stift
Caroline Åkerhielm, Stockholms stift

Adjungerade andreersättare
Lars Arvidsson, Lunds stift
Anders Leitzinger, Göteborgs stift
Göran Aspgren, Stockholms stift

Adjungerande från styrelsen:

Britta Berglund

Richard Brodd

Martin Klerung

Stig Palmqvist

Rune Wallmyr