Det här är FiSK

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) är en nomineringsgrupp bestående av liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi vill vi arbeta för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund.

Grunden för kyrkans tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan förvaltar också den kristna traditionen och för den vidare från generation till generation. På detta sätt vill kyrkan hjälpa människor i tolkningen av livsfrågorna.

Den demokratiska uppbyggnaden, med församlingarna som grund för verksamheten, ska göra det möjligt för dem som tillhör kyrkan att ta ansvar för gemensamma viktiga angelägenheter.

Svenska kyrkan erbjuder en tillhörighet och en möjlighet att dela gemenskapen och att påverka. Svenska kyrkan är Sveriges största ideella organisation och den största lutherska kyrkan i världen.

Tack för att du stödjer FiSK.

Fria liberaler i Svenska kyrkan är partipolitiskt obundet

Fria liberaler i Svenska kyrkan har ställt upp i kyrkoval sedan 2005 då Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) lämnade kyrkopolitiken. Vi är idag partipolitiskt obundna och en helt fristående nomineringsgrupp. Det är våra medlemmar fattar beslut kring vår politik och vår färdriktning.

Vill du veta mer?

Kontakta ordförande Olov Lindquist eller Styrelsen